More

December 15, 2019 09:30 - 15:00

FINAŁ 7.62 CHALLENGE, V STARCIE!
Fort Pacew, niedziela, 15/12/2019, 09:30-15:00.

Ostatnie, finałowe starcie naszego turnieju! Postaramy się, żeby zadania i tory były trudne, urozmaicone i zaskakujące. Tradycyjnie rozegramy 5 konkurencji ale tym razem na co najmniej 2 osiach. Przygotujcie się na ostrą rywalizację!

Zapraszamy na pierwszy turniej strzelecki “7.62 CHALLENGE!”.
Organizujemy go wspólnie z Klubem Strzeleckim Cover. W 2019 roku rozegramy 5 edycji. W klasyfikacji generalnej wygra zawodnik, który otrzyma najwyższą ilość punktów. Liczą się trzy najlepsze starty z pięciu. Nagrodą za pierwsze miejsce jest karabin AR-15!
Starty liczą się do przedłużenie licencji sportowej ponieważ na każdych zawodach będzie obserwator PZSS.

Rozegramy pięć urozmaiconych konkurencji do wygrania, których będą potrzebne umiejętności strzeleckie ale też planowanie i myślenie! Jeśli masz dosyć strzelania na zawodach 10 strzałów na 25m to zapraszamy na 7.62 CHALLENGE!
Minimalna ilość strzałów: pistolet 70 szt., karabin 60 szt, strzelba 2 szt. kula i 15 szt. śrut.

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
7.62 CHALLENGE W FORCIE PACEW.

1. CEL ZAWODÓW
– propagowanie i rozwój strzelectwa sportowego na terenie woj. Mazowieckiego,
– zapewnienie strzelcom możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
– doskonalenie i podnoszenie umiejętności strzeleckich,
– konsolidacja środowiska strzeleckiego
– wyłonienie najlepszych strzelców
– zdobywanie odznak strzeleckich

2. ORGANIZATOR ZAWODÓW
7.62 Group sp. z o.o., ul. Polna 7, 05-504 Złotokłos
Tel. 512-092-305, biuro@762group.pl
oraz
Klub Strzelecki „Cover”, ul. Okrąg 4 lok. 48 Warszawa

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Strzelnica otwarta znajdująca się na terenie ośrodka szkoleniowego Fort Pacew w Pacewie gmina Promna.
Dojazd: 70 km (1h) z centrum Warszawy na południe, jadąc S7 – “krakowską”, link do lokalizacji: https://goo.gl/maps/pJxh6riKGcE2 , Jadąc od S7 w miejscowości Pacew, przed OSP trzeba skręcić w prawo i brukowaną drogą przejechać 1 km, wjechać przez bramę po lewej stronie.
Terminy wszystkich edycji 2019:
Niedziela 14/04/2019, , niedziela 02/06/2019, niedziela 09/09/2019, niedziela 27/10/2019, niedziela 15/12/2019.
– sprzedaż metryczek: po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i wpłaceniu na podany numer konta kwoty 200 zł zawodnik otrzyma metryczkę w dniu zawodów. Jest to opłata za wszystkie 5 konkurencji rozgrywanych podczas jednej edycji.
Czwarta edycja (niedziela 27/10/2019) rozpoczyna się od odprawy o godzinie 09:30 na terenie strzelnicy Fort Pacew. Pierwszy strzał planujemy na godzinę 09:45. Zakończenie zawodów około 15:00.

4. PROGRAM ZAWODÓW
W trakcie każdej z pięciu edycji rozegrane zostanie pięć konkurencji.
Godzina rozpoczęcia zawodów będzie podawana przed każdą z edycji. Zawodnicy w kolejności odebranych metryczek startują w każdej z 5 konkurencji. Wyniki się sumują i wygrywa zawodnik z najlepszym całkowitym rezultatem.

Rozgrywane konkurencje:

Pistolet /zadanie strzeleckie, pistolet, kabura, trzy magazynki, ładownica/
Pistolet dynamiczny /tor do przebiegnięcia, pistolet, kabura, trzy magazynki, ładownica/
Karabin /zadanie strzeleckie, karabin, pas nośny trzy magazynki w tym jeden o pojemności co najmniej 30 nabojów, ładownica/
2 GUN karabin + pistolet /tor do przebiegnięcia, karabin + pas nośny, trzy magazynki do karabinu, pistolet, kabura, trzy magazynki/
Strzelba / strzelba, ładownica lub amunicja w kieszeni lub na stanowisku/

5. UCZESTNICTWO
W zawodach mogą uczestniczy strzelcy stowarzyszeni w klubach strzeleckich, posiadający aktualną licencję PZSS oraz pozwolenie na broń. Pozostali tzn. członkowie klubu KS „Cover” bez licencji, strzelcy posiadający nieaktualną licencję PZSS oraz posiadacze broni na pozwolenie kolekcjonerskie, strzelają poza konkursem. Wszyscy w kategorii open.

6. KLASYFIKACJA
W zawodach prowadzona jest klasyfikacja indywidualna, oddzielna dla każdej edycji. W przypadku równej ilości punktów o wyższym miejscu decyduje dogrywka.

7. NAGRODY
W pojedynczej edycji za miejsca I – III dyplomy i vouchery na szkolenia w 7.62 Group o wartości 400, 200 i 100 zł.
W klasyfikacji generalnej za I miejsce – karabin AR-15. Za miejsce II i III wartościowe nagrody rzeczowe. Wśród najlepszych 12 zawodników również rozlosujemy nagrody rzeczowe.

8. KLASYFIKACJA RANKINGOWA

W klasyfikacji końcowej 7.62 Challenge liczone są trzy najlepsze wyniki ze wszystkich 5 edycji.

9. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia tylko poprzez wypełnienie formularza : https://forms.gle/jVicEtmzDy62TmX37 i wpłacenie 200 zł na konto nr: 95 1140 2004 0000 3902 7614 4020 z dopiskiem „zawody 02/06/19”. Ilość miejsc ograniczona do 20. O możliwości startu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą.

10. KOSZTY UCZESTNICTWA
Koszty startowego pokrywają zainteresowani uczestnictwem zawodnicy. Koszt udziału w pojedynczej edycji 200 zł z własną bronią, amunicją i wyposażeniem. Jest to opłata za wszystkie 5 konkurencji rozgrywanych podczas jednej edycji. Należy ją wpłacić na konto nr: 95 1140 2004 0000 3902 7614 4020 z dopiskiem „zawody 062/06/19.
Osoby, które nie posiadają jakiegoś rodzaju broni będą mogły skorzystać z broni organizatora. Koszt to cena amunicji: 9×19 1 szt./1,5 zł, .223 1 szt./2,5 zł, strzelba:1 szt.: kula 5 zł i śrut 2,5 zł.

11. SPRAWY RÓŻNE
Zawodnicy korzystają z własnej broni, amunicji i sprzętu sportowego. Dla osób nie posiadających pozwolenia organizator może wypożyczyć broń, amunicję i inny sprzęt strzelecki – odpłatnie wg cennika.
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu i przepisów strzeleckich przysługuje sędziemu głównemu zawodów. Zawodnik ma prawo złożyć pisemny protest w czasie nie późniejszym niż 10 minut od ukończenia konkurencji. Do protestu musi być dołączona opłata w wysokości 100 zł. W przypadku uznania protestu, wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Na wszystkich zawodach obecny będzie obserwator W-MZSS.

12. REGULAMIN TECHNICZNY
W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający własną broń lub korzystający z broni i amunicji organizatora (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem).
Każda konkurencja rozpoczyna się od sygnału dźwiękowego TIMERa. Od tego momentu liczy się czas w jakim każdy z zawodników ukończy konkurencję. Kary: za MISS czyli nieostrzelanie celu lub brak trafienia 5 s za każde a w konkurencji STRZELBA 10 s. Strzelanie po zatrzymaniu gdy zadanie wymaga strzelania w ruchu to 60 s., niezabezpieczenie broni 60 s, odłożenie lub pozostawienie broni 60 s. Wynik to suma czasu uzyskanego przez zawodnika mierzona TIMERem i karnych sekund. W klasyfikacji rankingowej będą się liczyły punkty: za I miejsce 25, za II 20, za III 17, za IV 15 i każde kolejne miejsce o 1 pkt. mniej. Klasyfikację generalną wygra zawodnik, którego suma punktów z trzech edycji będzie najwyższa.

1. Uczestnicy zawodów mają obowiązek posiadać przy sobie kabury do przenoszenia broni krótkiej oraz mocowania umożliwiające przenoszenie broni długiej wraz z ładownicami do magazynków do tych broni, z wyłączeniem strzelby gładkolufowej.
2. Warunki dotyczące rodzaju broni i amunicji: Broń krótka(Pistolet/Rewolwer) – rodzaj, ilość oraz modyfikacja broni bez ograniczeń. Karabin – na nabój pośredni, rodzaj oraz modyfikacja broni bez ograniczeń. Strzelba- rodzaj oraz modyfikacja broni bez ograniczeń. UWAGA- ZAKAZ UŻYWANIA AMUNICJI Z RDZENIEM STALOWYM.
3. Dozwolone jest poruszanie się po obiekcie z bronią krótką w kaburze tylko w stanie rozładowanym bez podpiętego magazynka.
4. Dozwolone jest poruszanie się z bronią długą tylko w stanie rozładowanym z widoczną flagą w komorze nabojowej bez podpiętego magazynka.
5. Ładowanie magazynków odbywa się w wyznaczonym do tego celu miejscu.
6. Ładowanie oraz przeładowanie broni odbywa się na stanowisku startowym/strzeleckim
7. Rozładowanie broni wg obowiązujących procedur (magazynek, zamek i kontrola komory) odbywa się na stanowisku strzeleckim lub w innym miejscu na żądanie prowadzącego strzelanie/sędziego.
8. Amunicja do broni powinna być załadowana w magazynkach i umieszczona w ładownicach. Dopuszcza się przechowywanie zapasowej amunicji luzem w dowolnym miejscu uniformu.
9. Strzelba może być załadowana maksymalnie pięcioma nabojami – dotyczy również magazynków do strzelby.
10. Ilość magazynków oraz amunicji zapasowej znajduje się w opisie każdej konkurencji.
11. Wszelkie dysfunkcje broni występujące w tracie konkurencji usuwane są przez zawodnika bez zatrzymania czasu.
12. W przypadku awarii broni głównej dopuszczona jest zamiana broni na zapasową – wyklucza się zamianę broni krótkiej na długą.
13. Właściwe trafienie celu sygnalizowane jest efektem: dźwiękowym w przypadku GONGÓW, wizualnym w przypadku celów SPADAJĄCYCH i typu POPPER jak również przestrzelin w celach papierowych lub tekturowych.
14. W przypadku trafienia celu typu GONG sędzia potwierdza trafienie komendą JEST!!!
15. W przypadku nie trafienia celu sędzia wydaje komendę POPRAW !!! Zawodnik poprawia strzał do uzyskania trafienia.
16. Zadanie strzeleckie wykonywane w ruchu odbywa się bez zatrzymania w momencie oddania strzału. Moment zatrzymania sygnalizuje sędzia doliczając 60 sekund kary. Zawodnik poprawia strzał do uzyskania trafienia. W przypadku przestrzelin cel trafiony to taki, którego przestrzelina dotyka.
17. Dynamiczne przemieszczanie się pomiędzy stacjami odbywa się z bronią zabezpieczoną z lufą skierowaną w górę lub w dół lub w kierunku kulochwytu oraz z palcem zdjętym ze spustu. Kara proceduralna za niezabezpieczenie broni to 60 sekund za pierwsze i dyskwalifikacja za drugie.
18. Sędzia może przerwać przebieg konkurencji z powodów technicznych. W takim przypadku konkurencja rozgrywana jest od początku.
19. Zawodnik pokonuje tor strzelecki wraz z bronią krótką lub strzelbą lub krótką i długą. W ostatnim przypadku odłożenie broni lub pozostawienie podlega karze doliczenia 60 sekund.
20. Zawodnik kończy konkurencję po ostrzelaniu ostatniego celu, lub w przypadku braku amunicji.
21. W przypadku braku amunicji niezbędnej do ukończenia konkurencji zawodnik otrzymuje kary 5 s i w konkurencji STRZELBA 10 s za wszystkie nieostrzelane cele.
KARY: Zawodnik może zostać pouczony lub być zdyskwalifikowany w następujących przypadkach: 1. Zachowanie zagrażające bezpieczeństwu osób znajdujących się na terenie strzelnicy. 2. Zachowanie niezgodne z regulaminem. 3. Podważanie decyzji sędziego. 4. Pozostawienie/zagubienie broni na torze strzeleckim.